top of page
Praktisk information
Priser

Dækning af sygsikring

Som medlem af den offentlige sygesikring er behandlingen af neurolog uden egenbetaling.

For konsultation af speciallæge kræves der dog en henvisning fra din praktiserende læge. Patienter af sygsikringsgruppe 2 kan tillige undersøges mod egenbetaling.

 

Private patienter

Klinikken behandler IKKE private patienter. 

 

Speciallægeerklæring

Der udfærdiges speciallægeerklæringer efter aftale.

Ventetider

Vi bestræber os på at holde korte ventetider. Som ny patient kan der dog være ca. 8 ugers ventetid. 

Ventetiden er afhængig af dine symptomer, det vil sige, at hvis du har akut brug for behandling bliver du hurtigere tilset af speciallægen. Akutte tider gives kun efter aftale med din egen læge.

 

Ved afbud bestræber vi os på at få fremrykket tider, så du kan blive tilset hurtigst muligt. 

Udeblivelse

Ved udeblivelse fra en aftalt konsultation eller ved afbud mindre end 24 timer før en aftalt konsultation, kan vi opkræve et gebyr på 250 kroner.

 

Dette gør vi, da udeblivelse fra aftalt tid både er til gene for de andre patienter, der kunne være blevet tilset hurtigere og spild af konsulationstid.

Tidsbestilling

Du kan ringe eller sende mails vedrørende tidsbestilling. Du kan se kontaktoplysninger nederst på siden eller under fanebladet kontakt. Her kan du også sende os en mail via kontaktformularen.

 

Vær opmærksom på at der kun gives tider til konsultation til patienter med henvisning fra egen læge eller sygesikringsgruppe 2.

 

Henvisningen modtages elektronisk, så du skal ikke medbringe den ved fremmøde. Kontakt altid egen læge for at få en henvisning inden du bestiller tid. 

Inden konsultationen

Husk dit sundhedskort/sygsikringsbevis ved fremmøde i klinikken til registrering i vores system.

 

Inden din første undersøgelse anbefaler vi følgende overvejelser:

  • Hvilke symptomer og sygdomstegn har du oplevet, skriv dem evt. ned

  • Medbring gerne en liste over hvilken medicin du tager

  • Hvis muligt, så medbring gerne resultater fra tidligere MR-scanninger eller røntgen, samt anden relevant dokumentation.

Ved yderligere undersøgelser

Du får svar på dine undersøgelser hos din neurolog. Når du modtager indkaldelsen, skal du kontakte os for tidsbestilling til svar på undersøgelsen. Her skal du oplyse undersøgelsesdato og -sted som nævnt i det fremsendte brev.

 

Er indkaldelsen til yderligere undersøgelser ikke modtaget senest 2 uger efter konsulationen, bedes du kontakte os, så vi kan følge op på henvisningen.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke gives svar på undersøgelser per telefon. 

Klager

Patienter kan søge information hos læge eller sygeplejerske/sekretær om hjælp til at anmelde klager over sundhedsfaglig behandling som omfatter:

 

· Undersøgelse, diagnose og behandling

· Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient

· Information og samtykke til behandling

· Journalføring

· Sundhedspersoners tavshedspligt

· Lægeerklæringer

 

Andre udførte sundhedsydelser:

· Utilsigtede hændelser

· Medicin bivirkninger

Vi gør opmærksom på at www.sundhed.dk har bekendtgjort, at man kan frabede sig at oplysninger indhentes og videregives. 

Links
bottom of page